Cena:
21.00 €
Količina:

Detalji:


Jedinstvena kombinacija NEO spužve i Hurricane 3 gume omogućava stabilne, velike brzine napade, što maksimizira udarački potencijal igrača. Preporučuje se za napadnu strategiju sa brzom i niskom brzom petlju sa snažnim okretanjem. Sponge - Medium Hard. Strategija - OFF.
pimple: pimple in
gumeni spin: 97
gumena kontrola: 50
brzina gume: 96
Jedinstvena kombinacija NEO spužve i Hurricane 3 gume omogućava stabilne, velike brzine napade, što maksimizira udarački potencijal igrača. Preporučuje se za napadnu strategiju sa brzom i niskom brzom petlju sa snažnim okretanjem. Sponge - Medium Hard. Strategija - OFF.