Cena:
35.00 €
Količina:

Znaš mogućnosti koje vam garantuje RASANT guma RASANTO! Odgovor spina vašeg protivnika sa tvrdim i opasnim centrifugama! Pritisni tempo i brzinu do vrha! 
Igrajte Topspins sa neverovatnim kvalitetom i apsolutnom preciznošću! Povećajte dinamiku udaraca velikom snagom koja je u jedinstvenom eksplozivno-zelenom RASANT sunđeru. 
Koristite materijalnu prednost! Instalirajte sada najnoviju verziju igre RASANT TURBO!
 
DEBLJINA SUNĐERA:
1.7
1.9
2.1