Cena:
40.00 €
Količina:

BALSA 6.5
 
STIL: OFF
TEŽINA: 80g
SLOJ: 5
BRZINA: 98
KONTROLA: 88